Đăng ký nhận bài viết qua email

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các bài viết mới nhất gồm các chủ đề và kỹ năng về quản lý dự án qua email bạn đăng ký.

Công Ty TNHH LEAN PM SCHOOL
MST: 0316973580
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 12/10/2021

Liên hệ

support@leanpmschool.vn

35 Cầm Bá Thước, Phường 7,
Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Follow Us :