Quản Lý Dự Án

Hiển thị kết quả duy nhất

Quản lý dự án thông qua chiến lược, con người và tính linh hoạt
12.000.000  10.000.000 

Quản lý dự án thông qua chiến lược, con người và tính linh hoạt

Đảm bảo dự án đạt hiệu quả tốt nhất, đội ngũ cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện dự án và lập kế hoạch thích nghi tốt với thị trường. Thông qua 3 yếu tố: tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo hướng con người và hướng tiếp cận linh hoạt.