Quản Lý

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Quản lý dự án thông qua chiến lược, con người và tính linh hoạt
12.000.000  10.000.000 

Quản lý dự án thông qua chiến lược, con người và tính linh hoạt

Đảm bảo dự án đạt hiệu quả tốt nhất, đội ngũ cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện dự án và lập kế hoạch thích nghi tốt với thị trường. Thông qua 3 yếu tố: tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo hướng con người và hướng tiếp cận linh hoạt.
Scrum ứng dụng trong quản lý dự án
3.500.000  2.400.000 

Scrum ứng dụng trong quản lý dự án

Phát triển sản phẩm một cách linh hoạt thông qua Scrum, một mô hình tôn trọng các tập giá trị và nguyên tắc cơ bản của Agile. Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan cùng các công cụ thực tế để áp dụng Scrum vào qui trình làm việc, học viên có thể tự tin thi chứng chỉ CSM sau khóa học.