Scrum

Hiển thị kết quả duy nhất

Scrum ứng dụng trong quản lý dự án
3.500.000  2.400.000 

Scrum ứng dụng trong quản lý dự án

Phát triển sản phẩm một cách linh hoạt thông qua Scrum, một mô hình tôn trọng các tập giá trị và nguyên tắc cơ bản của Agile. Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan cùng các công cụ thực tế để áp dụng Scrum vào qui trình làm việc, học viên có thể tự tin thi chứng chỉ CSM sau khóa học.