Liên hệ

LEAN PM SCHOOL

Hotline

+84 972 422 246

Giờ làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 9:00 - 18:00.

Email

support@leanpmschool.vn

Địa chỉ

35 Cầm Bá Thước, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Gửi lời nhắn

Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất