Một số nhà quản lý nhầm lẫn giữa leadership và management, và điều này khiến cho quá trình quản lý con người và sản phẩm của họ chưa được suôn sẻ như mong muốn.

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về leadership và management, 2 hoạt động khác nhau như thế nào, được áp dụng ra sao?