Scrum Increment (Phần gia tăng trong Scrum)

Phần gia tăng Scrum được xem là một bước tiến cụ thể trong quá trình hoàn thành mục tiêu của sản phẩm. Theo các chỉ dẫn của Scrum, phần gia tăng này thường được phát hành sau mỗi Sprint.

Phần gia tăng có thể lớn, nhỏ tùy vào khả năng của team, nhưng theo như chủ nghĩa hướng kinh nghiệm của Scrum, thì các phần gia tăng nhất định phải hoạt động được và trải nghiệm được bởi người dùng cuối.

Một sản phẩm được cấu thành bởi nhiều phần gia tăng, mỗi phần gia tăng sẽ mang lại các giá trị cụ thể cho người dùng cuối. Sau nhiều vòng lặp sản xuất, các phần gia tăng được tinh chỉnh và ráp lại với nhau thành sản phẩm hoàn thiện.

Các lưu ý:

  • Buổi Review Sprint không phải là một phần gia tăng.
  • Bất kỳ bản demo nào mà không thể hoạt động trong ngữ cảnh của sản phẩm, và không thể được trải nghiệm dưới góc nhìn của người dùng cuối, thì bản demo đó không phải là một phần gia tăng trong Scrum.

Ví dụ

Chúng ta muốn xây dựng hệ thống tra cứu học tập trực tuyến cho một trường đại học, thì dưới đây là một cách chúng ta có thể định nghĩa phần gia tăng sau các vòng lặp phát triển:

  • Phần gia tăng 1: trang quản lý phân quyền. Trang này mang lại giá trị cho phòng học vụ, để họ thể thể phân quyền cho giảng viên và sinh viên truy cập vào đúng các nội dung có liên quan.
  • Phần gia tăng 2: trang để giảng viên nhập điểm thi của sinh viên. Trang này mang lại giá trị là giảng viên có thể chủ động cập nhật điểm cho sinh viên mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ nhân viên văn phòng nào khác.
  • Phần gia tăng 3: trang để sinh viên vào xem điểm của mình, để sinh viên không cần phải ghé đến phòng học vụ của trường, mà vẫn tra cứu được kết quả học tập của mình.
  • Phần gia tăng 4: quản lý đề cương môn học. Trang này là nơi mà phòng đào tạo có thể thiết kế đề cương môn học theo chiến lược của từng ngành, sau đó phân các giảng viên vào các môn học để giảng dạy.

Cứ như vậy, các phần gia tăng được phát triển sau các vòng lặp Sprint, chúng mỗi khi được phát hành đều có thể được thử nghiệm bởi người dùng cuối, dần dần hình thành nên sản phẩm cuối cùng.

Lưu ý là phần gia tăng phải là phần có thể tạo sinh được giá trị cụ thể một cách hoàn chỉnh. Ví như trang chia quyền, nếu chỉ mới xây dựng xong Database và giao diện, chưa thể vận hành một cách hoàn chỉnh cho giá trị “phân quyền”, thì các công việc đã xong không thể được tính như là phần gia tăng.

Tóm tắt

Các phần gia tăng trong Scrum như là các mảnh ghép hình của một bức tranh tổng thể, và mỗi mảnh ghép đều cung cấp cho người dùng cuối một giá trị cụ thể.